«متن نوحه حسین فخری – به خدای منان به تمام قرآن»

ساخت وبلاگ
چکیده : چه علی که خالق، شده میزبانش \ چه علی که کعبه، شده زادگاهش \ همه مست فیضش \ همه عبد کویش \ همه مات قد... با عنوان : «متن نوحه حسین فخری – به خدای منان به تمام قرآن» بخوانید :

چه علی که خالق، شده میزبانش \ چه علی که کعبه، شده زادگاهش \ همه مست فیضش \ همه عبد کویش \ همه مات قدرش \ همگان گدایش \ همگان فدایش \ همگان سپاهش \ همه دوستدارش، همه بی قرارش \همه جان نثارش، همه خاکسارش \ به حرم طلوعش، به جهان فروغش \ به ملک عنایت، به بشر نگاهش \ قدمش به کعبه، حرمش به گردون \ کرمش به عالم، نعمش به آدم \ به خدای منان!!! به تمام قرآن!!! \ به جلال احمد، به مقام حیدر \ به کمال زهرا، به وقار زینب \ به شبیر و شبر، به بهشت و کوثر \ به قتال همزه!!! به نبرد مالک!!! \ به صفای سلمان، به خلوص بوذر \ به حقیقت دین ، به تمام ایمان به حبیب و میثم \ که علی است مولا که علی است سرور \ که علی است هادی که علی است رهبر \ که علی است ظاهر که علی است باطن \ که علی است آدم که علی است خاتم \ چه خوش است عمری، شب و روز دائم!!! \ ز علی بگویم ز علی بخوانم \ به علی ببالم ، به علی بنارم \ ز علی بخواهم، ز علی ستانم \ که علی است عشقم!!! که علی است عمرم!!! \ که علی است قلبم که علی است جانم \ گر از او نگویم، گر از او نخوانم (معاذالله) (خدا آن روز را نیاورد) \ به چه کار آید، سخن و زبانم؟! \ به خدای حیدر، من و دوستانم \ من و دودمانم، من و خاندانم \ که علی است مظهر که علی است مذهب \ به خدای کعبه که علی است باور \ دل اگر خواهی... نگری خدا را... \ به خدا علی بین... به خدا علی را... \ چو حرم دلت را، حرم علی کن!!! \ چو نبی دو دیده، بگشا علی بین \ همه با علی گو، همه با علی رو \ همه دم علی جو، همه جا علی بین \ به جهان علی بین، به جنان علی بین \ به زمین علی بین، به سما علی بین \ به علی مخلصم... به علی مریدم... \ به علی محبم... به علی غلامم... \ به علی حیاتم... به علی مماتم... \ که علی امیرم... بود او امامم!!!

...
نویسنده : صلاح بازدید : 2794 تاريخ : سه شنبه 5 شهريور 1392 ساعت: 23:29